Informační deska

Zásady nakládání s domácím odpadem

ZÁSADY NAKLÁDÁNÍ S DOMÁCÍM ODPADEM

Výňatek z domovního řádu
Bytového družstva Jaselská 32, Praha 6

Bydlící a nájemci nebytových prostor jsou povinni udržovat v domě pořádek a čistotu.

Předpokládá se, že bydlící i nájemci třídí odpad a v popelnicích na směsný odpad umisťují pouze domácí odpad, který nelze třídit.

Bydlící i nájemci neodkládají odpad vedle nich (neboť odpad neuložený v popelnicích se neodváží), ale ponechají jej doma do té doby, než jsou popelnice vyvezené. Kontejnery na tříděný odpad (sklo, plasty, papír) jsou v současné době umístěny na začátku a uprostřed Jaselské ulice.

Na zahradě je možno kompostovat zbytky ovoce a zeleniny, pečiva, kávové a čajové zbytky, podestýlku domácích býložravých zvířat.

Předměty větších rozměrů nebo velký stavební odpad zbylý po rekonstrukcích apod. odvážejí bydlící i nájemci do sběrných dvorů (v současné době např. Proboštská, Praha 6).

V případě, že bydlící způsobí nepořádek v domě a ani po upozornění jej neodstraní, zajistí BD úklid na náklady bydlícího.

BD Jaselská 32, Praha 6
4. 11. 2017

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687