Informační deska

Zásady užívání zahrady

ZÁSADY UŽÍVÁNÍ ZAHRADY

Výňatek z domovního řádu
Bytového družstva Jaselská 32, Praha 6

Na zahradě za domem je zakázáno venčit domácí zvířata, odhazovat nedopalky a nechávat jakýkoli odpad, s výjimkou kompostovatelného odpadu v nádobě pro to určené.

Bydlící dbají na to, aby zahradu včetně jejího vybavení opouštěli ve stejném stavu, v jakém byla (uklidí po sobě trávník, očistí znečištěný nábytek a gril, uklidí polštáře, zakryjí pískoviště atd.).

Na zahradě je možno kompostovat zbytky ovoce a zeleniny, pečiva, kávové a čajové zbytky, podestýlku domácích býložravých zvířat.

Klíče od sklepa se zahradním grilem jsou uloženy u členů představenstva a je možné si je v případě potřeby po domluvě vyžádat.

BD Jaselská 32, Praha 6

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687