Informační deska

GDPR - ochrana osobních údajů

Vážení členové BD, vážení nájemci družstevních bytů a nebytových prostor,

představenstvo BD se intenzivně zabývá problematikou ochrany osobních údajů členů a nájemců BD v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).
V příloze informace o tom, jakým způsobem nakládá bytové družstvo s osobními údaji.

S pozdravem

Markéta Schönová

Příloha: 

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687